Theo tác giả, tại sao con người cần tới tiếng nói của văn nghệ?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Theo tác giả, tại sao con người cần tới tiếng nói của văn nghệ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X