Theo quy định của pháp luật, người vi phạm nhận thức rõ hành vi của mình là nguy

Xuất bản: 28/02/2023 - Cập nhật: 28/02/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Theo quy định của pháp luật, người vi phạm nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra thì bị xác định là vi phạm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Theo quy định của pháp luật, người vi phạm nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra thì bị xác định là vi phạm hình sự do vô ý.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X