Theo quan niệm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là:

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Theo quan niệm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Theo quan niệm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là pr ôtêin và axit nuclêic. Có thể có nhiều loại đại phân tử, nhưng pr ôtêin, axit nuclêic có vai trò di truyền, xúc tác và là thành phần cấu tạo cơ thể.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X