Theo quan điểm của triết học Mác – Lê nin: ý thức là:

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 26/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Theo quan điểm của triết học Mác – Lê nin: ý thức là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Theo quan điểm của triết học Mác – Lê nin: Ý thức là sự phản ánh tinh thần của con người về thế giới.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X