Theo Hoàng Đức Lương, lí do thứ nhất làm cho thơ văn không lưu truyền hết ở trên

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Theo Hoàng Đức Lương, lí do thứ nhất làm cho thơ văn không lưu truyền hết ở trên đời là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Chọn đáp án: D
Theo Hoàng Đức Lương, lí do thứ nhất làm cho thơ văn không lưu truyền hết ở trên đời là: Thiếu người biết thưởng thức cái hay cái đẹp của văn chương.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X