Theo em, vì sao Đôn Ki-hô-tê không để ý đến chuyện ăn, ngủ?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Theo em, vì sao Đôn Ki-hô-tê không để ý đến chuyện ăn, ngủ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X