Theo em, qua việc xem voi” của các thầy bói, tác giả dân gian muốn nhắn nhủ điều

29/12/2022 21

Câu Hỏi:
Đọc những văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

VĂN BẢN 1
THẦY BÓI XEM VOI
Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bởi ngồi chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biểu người quản voi, xin cho voi đứng lại để cùng xem.
Thầy thi sờ vòi, thầy thi sờ ngà, thầy thì sở tại, thầy thì sờ chân, thầy thì sở đuôi. Đoạn, năm thầy ngồi bàn tán với nhau.
Thầy sờ vòi bảo:
– Tưởng con voi như thế nào, hoá ra nó sun sun) như con đỉa.
Thầy sờ ngà bảo:
– Không phải, nó chắn chắn” như cái đòn cản
Thầy sờ tai bảo:
– Đâu có! Nó bè bè như cái quạt thóc
Thầy sờ chân cãi:
– Ai bảo! Nó sừng sững” như cái cột đình.
Thầy sờ đuôi lại nói:
– Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tun tủn như cái chổi xểm cùn.
Năm thầy, thầy nào cũng cho là minh nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát, đánh nhau toác đầu, chảy máu.
(Theo TRƯƠNG CHÍNH, in trong sách Ngữ văn 6, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016)
VĂN BẢN 2
TỤC NGỮ
1. Tháng Bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt.
2. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điển.
3. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng,
Ngày tháng Mười chưa cười đã tối!.
4. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
(Dẫn theo sách Ngữ văn 7, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016)
Theo em, qua việc “xem voi” của các thầy bói, tác giả dân gian muốn nhắn nhủ điều gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Theo em, qua việc “xem voi” của các thầy bói, tác giả dân gian muốn nhắn nhủ không nên nhìn nhận sự vật, sự việc một cách phiến diện, chủ quan.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X