Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày

Xuất bản: 27/11/2023 - Cập nhật: 27/11/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ ban hành bao nhiêu chương trình, nghị quyết chuyên đề triển khai các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 20

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ ban hành 05 chương trình, nghị quyết chuyên đề chuyên đề triển khai các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm trắc nghiệm công chức nghiệp mới nhất

X