Theo cách phân loại hiện hành, nhóm ngành chế biến nước ta có

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Theo cách phân loại hiện hành, nhóm ngành chế biến nước ta có

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Theo cách phân loại hiện hành, nhóm ngành chế biến nước ta có 23 ngành.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X