Thế mạnh để phát triển công nghiệp nhiệt điện ở nước ta là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thế mạnh để phát triển công nghiệp nhiệt điện ở nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thế mạnh để phát triển công nghiệp nhiệt điện ở nước ta là có nhiều than, dầu khí.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X