The attitude of Amy Glasmier towards smart cities is ..........

02/12/2020 110

Câu Hỏi:
The attitude of Amy Glasmier towards smart cities is ..........
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Thái độ của Amy Glasmier đối với các thành phố thông minh là ..........
A. hỗ trợ
B. nghi ngờ
C. thờ ơ
D. kinh tởm
Thông tin: She is a smart city
skeptic who believes that all the research and talk is great but gravely oversold.
Tạm dịch:
Cô là một người thành phố thông minh nhưng hay hoài nghi, người tin rằng tất cả các nghiên cứu và các câu chuyện là điều tuyệt vời nhưng đã được đề cao quá.
=> The attitude of Amy Glasmier towards smart cities is doubtful.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X