Thấy anh Y đang chặt trộm gỗ ở rừng phòng hộ, X liền tố cáo anh Y,vậy X đang

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Thấy anh Y đang chặt trộm gỗ ở rừng phòng hộ, X liền tố cáo anh Y,vậy X đang thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hành động của X đang thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị. Cụ thể là quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước trước việc chặt gỗ trái phép của Y.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Việc phá hoại rừng phòng hộ ở thượng nguồn sông sẽ dẫn tới hậu quả

Bề mặt đệm ở các vùng núi, đặc biệt là đầu thượng nguồn các con sông có tác dụng rất lớn trong việc điều hòa dòng chảy. Việc phá hoại rừng phòng hộ ở thượng nguồn sông sẽ dẫn tới hậu quả làm cho mùa lũ nước sông dâng cao đột ngột, mùa cạn mực nước cạn kiệt.

Một trong những biện pháp bảo vệ đối với rừng phòng hộ của nước ta là

Một trong những biện pháp bảo vệ đối với rừng phòng hộ của nước ta là đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng

Rừng ven biển của Bắc Trung Bộ được xếp vào loại

Rừng ven biển của Bắc Trung Bộ được xếp vào loại rừng phòng hộ. Việc trồng rừng ven biển có tác dụng chắn gió, bão và ngăn không cho cát bay, cát chảy lấn ruộng đồng làng mạc.

Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ là:

Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ là trồng rừng trên đất trống, đòi núi trọc

Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm:

Giải thích: (Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm: Chắn gió bão, sóng biển - SGK trang 56)

Đâu là biện pháp thích hợp để bảo vệ rừng phòng hộ?

Trồng rừng trên đất trống đồi trọc là biện pháp thích hợp để bảo vệ rừng phòng hộ

Một trong những biện pháp bảo vệ đối với rừng phòng hộ của nước ta là

Một trong những biện pháp bảo vệ đối với rừng phòng hộ của nước ta là đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng

Ông Đ lấn chiếm 1 héc-ta đất thuộc khu rừng phòng hộ đầu nguồn để trồng cây lương thực. Hành vi của ông Đ là trái pháp luật về:

Ông Đ lấn chiếm 1 héc-ta đất thuộc khu rừng phòng hộ đầu nguồn để trồng cây lương thực. Hành vi của ông Đ là trái pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X