Thành viên thứ 7 của tổ chức ASEAN là

Xuất bản: 07/01/2021 - Cập nhật: 07/01/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thành viên thứ 7 của tổ chức ASEAN là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thành viên thứ 7 của tổ chức ASEAN là Việt Nam. (Ngày 28 - 7 - 1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN.)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X