Tháng 6 - 1947 diễn ra sự kiện gì ở Mĩ có liên quan đến các nước Tây Âu?

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tháng 6 - 1947 diễn ra sự kiện gì ở Mĩ có liên quan đến các nước Tây Âu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tháng 6 - 1947 sự kiện Mĩ đề ra Kế hoạch Mác-san diễn ra ở Mĩ có liên quan đến các nước Tây Âu

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X