Tham dự Hội nghị Ianta là nguyên thủ ba cường quốc trụ cột trong cuộc chiến

Xuất bản: 12/06/2023 - Cập nhật: 08/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tham dự Hội nghị Ianta là nguyên thủ ba cường quốc trụ cột trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít gồm:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Theo SGK Lịch sử 12, nội dung Hội nghị Ianta (2/1945): Tham dự Hội nghị Ianta là nguyên thủ ba cường quốc trụ cột trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít gồm Liên Xô, Mỹ, Anh.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cách mạng tháng Tám 1945 đã góp phần vào chiến thắng chống phát xít của thế giới là vì

Cách mạng tháng Tám 1945 đã góp phần vào chiến thắng chống phát xít của thế giới là vì đã lật đổ nền thống trị của phát xít Nhật ở Việt Nam.

Đoàn kết và tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào trong chiến tranh thế giới thứ hai?


Tháng 1-1942, Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập nhằm đoàn kết và tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít
Đáp án cần chọn là: A

Nguyên nhân nào thúc đẩy các quốc gia trên thế giới hình thành liên minh chống phát xít?

Nguyên nhân thúc đẩy các quốc gia trên thế giới hình thành liên minh chống phát xít là do hành động xâm lược, bành trướng của phe phát xít khiến thế giới lo ngại.
- Hành động xâm lược của phe phát xít trên toàn thế giới đã thúc đẩy các quốc gia cùng phối hợp với nhau trong một liên minh chống phát xít.

Yếu tố nào không tác động đến sự hình thành khối Đồng minh chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

Yếu tố không tác động đến sự hình thành khối Đồng minh chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là Chiến thắng Xtalingrat của nhân dân Liên Xô.

Khi cuộc chiến tranh chống phát xít bước vào giai đoạn kết thúc, Đảng cộng sản Đông Dương đã có chủ trương gì?

Khi cuộc chiến tranh chống phát xít bước vào giai đoạn kết thúc, Đảng cộng sản Đông Dương đã có chủ trương đẩy mạnh quá trình chuẩn bị để tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền

Quốc gia nào sau đây không thuộc khối Đồng minh chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

Quốc gia không thuộc khối Đồng minh chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là Đức.

Sự kiện đánh dấu việc tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mỹ và Liên Xô là

Sự kiện đánh dấu việc tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mỹ và Liên Xô là Sự ra đời của khối NATO (1949)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X