Thái sư Trần Thủ Độ sinh năm nào, mất năm nào?

07/12/2020 6

Câu Hỏi:
Thái sư Trần Thủ Độ sinh năm nào, mất năm nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Thái sư Trần Thủ Độ sinh năm 1194, mất năm 1264.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X