Tên một bài thơ về Bác anh (chị) được học trong chương trình Ngữ văn 9?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tên một bài thơ về Bác anh (chị) được học trong chương trình Ngữ văn 9?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X