Tế bào được hình thành qua giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn)

01/12/2020 377

Câu Hỏi:
Tế bào được hình thành qua giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn)
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Hạt phấn được hình thành sau giảm phân là các bào tử đơn bội, các bào tử này tiếp tục nguyên phân hình thành hạt phấn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X