Tất cả những âm thanh được tạo ra từ những ............. gây nên sự ô nhiễm

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tất cả những âm thanh được tạo ra từ những ............. gây nên sự ô nhiễm tiếng ồn.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X