Tam giác tăng trưởng du lịch phía Nam gồm

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tam giác tăng trưởng du lịch phía Nam gồm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tam giác tăng trưởng du lịch phía Nam gồm TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X