Tại sao tác giả lại hạ từ duy kiến trong khi trên sông rất nhiều thuyền bè qua

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tại sao tác giả lại hạ từ "duy kiến" trong khi trên sông rất nhiều thuyền bè qua lại:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tác giả lại hạ từ "duy kiến" trong khi trên sông rất nhiều thuyền bè qua lại vì Tâm tư, tình cảm, sự quyến luyến với bạn đã khiến cho ông chỉ nhìn thấy "cô phàm" đưa bạn đi xa.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X