Tại sao những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời không được lấy

06/11/2020 75

Câu Hỏi:
Tại sao những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời không được lấy nhau?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời nếu lấy nhau thì khả năng bị dị tật ở con của họ sẽ tăng lên rõ rệt, nếu lấy nhau thì vi phạm luật hôn nhân và gia đình

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X