Tại sao có thể khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) đóng vai trò quyết

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tại sao có thể khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) đóng vai trò quyết định chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Kế hoạch Nava là cố gắng cao nhất của Pháp có Mĩ giúp sức với hy vọng trong 18 tháng “kết thúc chiến tranh trong danh dự”. Tuy nhiên thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava, xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi (buộc Pháp phái kí Hiệp định Giơnevơ)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam?

Đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của Mỹ diễn ra trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ đối với miền Bắc diễn ra gần 9 tháng (từ ngày 06-04 đến ngày 30-12-1972). Đây là nội dung phản ánh không đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam.

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam

Đánh thắng chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ nhất của đế quốc Mỹ ở miền Bắc (giữa 1965 đến 1968). Đây là nội dung phản ánh không đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam.

Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành:

Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành 49 cứ điểm và 3 phân khu: Phân khu Trung tâm, Phân khu Bắc, Phân khu Isabelle

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam?

Hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào" phản ánh không đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam.
Bổ sung: Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi đã đánh dấu thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Ngụy nhào” (đánh đổ chính quyền Sài Gòn).

Thắng lợi lớn nhất của quân và nhân dân miền Bắc trong trận Điện Biên Phủ trên không là

Thắng lợi lớn nhất của quân và nhân dân miền Bắc trong trận Điện Biên Phủ trên không là buộc Mĩ kí hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Nhận định nào sau đây là đúng về chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (1972) của quân dân Việt Nam?

Nhận định đúng về chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (1972) của quân dân Việt Nam: Là thắng lợi quân sự quyết định góp phần bảo vệ các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.

Lấy thân mình chèn bánh pháo là hành động của anh hùng nào trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954?

Lấy thân mình chèn bánh pháo là hành động của anh hùng Tô Vĩnh Diện trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Nghệ thuật quân sự của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) có gì khác biệt so với các chiến dịch khác trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)?

Nghệ thuật quân sự của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) có điểm khác biệt so với các chiến dịch khác trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) là chủ động tấn công vào nơi bất khả xâm phạm của đối phương

Một trong những ý nghĩa của trận "Điện Biên Phủ trên không” (1972) ở Việt Nam là

Một trong những ý nghĩa của trận "Điện Biên Phủ trên không” (1972) ở Việt Nam là buộc Mĩ phải ngừng hoạt động chống phủ miền Bắc.

Một trong những mục tiêu của Bộ Chính trị Trung ương Đảng khi quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ (12 – 1953) là

Một trong những mục tiêu của Bộ Chính trị Trung ương Đảng khi quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ (12 – 1953) là tiêu diệt sinh lực của địch.

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X