Tác giả của Đại Việt sử kí toàn thư là ai?

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tác giả của Đại Việt sử kí toàn thư là ai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Chọn đáp án: A
Tác giả của Đại Việt sử kí toàn thư là Ngô Sĩ Liên.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Bộ Đại Việt Sử Ký là tác phẩm của ai?

A. Ngô Sĩ Liên

B. Lê Văn Hưu

C. Ngô Thì Nhậm

D. Nguyễn Trãi

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X