Tác giả của bài thơ Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra là ai ?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tác giả của bài thơ Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra là ai ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X