Tác giả của bài thơ Bác ơi! là:

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tác giả của bài thơ "Bác ơi!" là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tác giả của bài thơ "Bác ơi!" là: Tố Hữu

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X