Tác động to lớn nhất của việc đa dạng các loại hình trường phổ thông, chuyên

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tác động to lớn nhất của việc đa dạng các loại hình trường phổ thông, chuyên nghiệp, đại học,... đối với xã hội ở Trung Quốc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tác động to lớn nhất của việc đa dạng các loại hình trường phổ thông, chuyên nghiệp, đại học,... đối với xã hội ở Trung Quốc là để chuẩn bị đội ngũ lao động có chất lượng cao cho công cuộc hiện đại hóa đất nước.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X