Ta đã nhân nhượng với Tưởng Giới Thạch như thế nào ?

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ta đã nhân nhượng với Tưởng Giới Thạch như thế nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ta đã nhân nhượng chấp nhận tiêu tiền Trung Quốc, cung cấp một phần lương thực, thực phẩm cho quân Tưởng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X