Sự xuất hiện của lực nào sau đây không phải là lực đàn hồi

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Sự xuất hiện của lực nào sau đây không phải là lực đàn hồi

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X