Sự tổng hợp chuỗi axit amin diễn ra ở đâu trong tế bào?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sự tổng hợp chuỗi axit amin diễn ra ở đâu trong tế bào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sự tổng hợp chuỗi axit amin (dịch mã) xảy ra trong tế bào chất

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X