Sự tổng hợp ARN chủ yếu diễn ra trong tế bào ở

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sự tổng hợp ARN chủ yếu diễn ra trong tế bào ở

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tổng hợp ARN chủ yếu xảy ra trong nhân tế bào, 1 số ít xảy ra trong ti thể và lạp thể

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X