Sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, kịch, thơ, phú,.., đều gọi là gì?

08/12/2020 129

Câu Hỏi:
Sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, kịch, thơ, phú,.., đều gọi là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, kịch, thơ, phú,.., đều gọi là văn bản văn học.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X