Sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có

Xuất bản: 15/10/2020 - Cập nhật: 15/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới nói đến ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới nói đến phủ định biện chứng.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X