Sự phân bố các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than hoặc khí thiên nhiên của nước

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sự phân bố các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than hoặc khí thiên nhiên của nước ta có đặc điểm chung nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sự phân bố các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than hoặc khí thiên nhiên của nước ta có đặc điểm chung là gần hoặc thuận lợi để tiếp nhận các nguồn năng lượng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X