Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ?

Xuất bản: 12/07/2023 - Cập nhật: 17/06/2024 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sự kiện vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị (30/8/1945) đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ. Các Triều đại phong kiến Việt Nam bắt đầu từ năm 939 đến 1945, trong suốt thời gian này đã có 10 triều đại thay nhau lên lãnh đạo đất nước.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chế độ phong kiến Việt Nam kết thúc khi nào?

Chế độ phong kiến Việt Nam kết thúc ngày 30/8/1945.

Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền đô hộ phương Bắc là

Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền đô hộ phương Bắc là chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo của phong kiến phương Bắc và tinh thần đấu tranh bất khuất không cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta

Điểm nổi bật của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là

Điểm nổi bật của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là có những biểu hiện khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.
Những biểu hiện của sự khủng hoảng và suy yếu này là:
- Nông nghiệp: sa sút.
- Công thương nghiệp: đình đốn.
- Khởi nghĩa nông dân chống triều đình: nổ ra ở khắp nơi.

Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế

Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế quân chủ chuyên chế

Các Triều đại Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỷ X – XV

Triều đại Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỷ X – XV là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử dân tộc. Đây là thời kỳ đất nước thống nhất, độc lập và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong khoảng thời gian này, nước ta đã trải qua bảy triều đại phong kiến, bao gồm:

Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, triều đại có tới hai vị vua trị vì là

Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, triều đại có tới hai vị vua trị vì là nhà Trần

Vào giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đang ở trong tình trạng như thế nào?


Vào giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam đang rơi vào tình trạng khủng hoảng và suy yếu nghiêm trọng. Biểu hiện là:
- Nông nghiệp: sa sút.
- Công thương nghiệp: đình đốn.
- Khởi nghĩa nông dân chống triều đình: nổ ra ở khắp nơi
Đáp án cần chọn là: B

Hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam từ một quốc gia độc lập biến thành một nước thuộc địa nửa phong kiến?

Hiệp ước Pa-tơ-nốt là hiệp ước đánh dấu Việt Nam từ một quốc gia độc lập biến thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.
Quá trình đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ thực dân Pháp của triều đình nhà Nguyễn diễn tiến như sau:

Triều Trần đã sáng tạo ra một chế độ chính trị đặc biệt trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam là

Thời nhà Trần đã sáng tạo ra một chế độ chính trị đặc biệt là Thương hoàng- Quan gia. Theo đó, nhà vua sau khi ở ngôi một thời gian sẽ truyền lại ngôi cho con và xưng là Thái thượng hoàng. Quan gia sẽ xử lý và điều hành triều đình dưới sự hướng dẫn và giám sát của vua cha là Thái thượng hoàng cho...

Bộ luật nào được biên soạn đầy đủ nhất, có nội dung tiến bộ nhất thời phong kiến ở Việt Nam

Bộ luật được biên soạn đầy đủ nhất, có nội dung tiến bộ nhất thời phong kiến ở Việt Nam là Quốc triều hình luật.
Bổ sung kiến thức:
Quốc triều hình luật là một trong những bộ luật quan trọng nhất của Việt Nam thời kỳ phong kiến. Là một bộ luật có kĩ thuật lập pháp cao, nội dung phong phú, toàn diện với nhiều giá trị nổi bật trong lịch sử pháp luật Việt Nam thời kỳ phong kiến. Nó còn có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với việc biên soạn nhiều bộ luật khác của các triều đại phong kiến Việt Nam sau này. Đây được coi là bộ luật hoàn chỉnh nhất còn giữ lại được đến ngày nay trong lịch sử luật pháp phong kiến nước ta. Nó là một thành tựu đặc sắc trong lịch sử Nhà nước và pháp quyền Việt Nam.

Điểm khác biệt của xã hội phong kiến Nhật Bản so với xã hội phong kiến Việt Nam nằm giữa thế kỉ XIX là

Điểm khác biệt của xã hội phong kiến Nhật Bản so với xã hội phong kiến Việt Nam nằm giữa thế kỉ XIX là mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X