Sự hình thành giao tử ở thực vật khác với động vật ở đặc điểm nào sau đây?

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự hình thành giao tử ở thực vật khác với động vật ở đặc điểm nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sự hình thành giao tử ở thực vật có quá trình nguyên phân sau quá trình giảm phân, của động vật thì chỉ có quá trình giảm phân.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X