Sự giống nhau trong tâm trạng của Hồ Xuân Hương thể hiện trong bài “Tự tình I”

Xuất bản: 21/08/2020 - Cập nhật: 03/12/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Sự giống nhau trong tâm trạng của Hồ Xuân Hương thể hiện trong bài “Tự tình I” và “Tự tình II” là :
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Tự Tình II

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sự giống nhau trong tâm trạng của Hồ Xuân Hương thể hiện trong bài “Tự tình I” và “Tự tình II” là buồn tủi, xót xa và phẫn uất trước duyên phận

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X