Sử dụng phép lai nào sau đây có thể xác định được kiểu gen của cơ thể mang kiểu

Xuất bản: 17/09/2020 - Cập nhật: 17/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sử dụng phép lai nào sau đây có thể xác định được kiểu gen của cơ thể mang kiểu hình trội?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phép lai có thể xác định được kiểu gen của cơ thể mang kiểu hình trội là lai phân tích

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X