Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lý. Lực và

Xuất bản: 07/04/2022 - Cập nhật: 07/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lý. "Lực và vận tốc là các đại lượng..."

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Lực và vận tốc là các đại lượng vectơ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X