Trang chủ

So với mối ghép đinh tán, mối ghép hàn có:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

So với mối ghép đinh tán, mối ghép hàn có:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đang xử lý...

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất