Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H7Cl là

03/12/2020 71

Câu Hỏi:
Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H7Cl là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H7Cl là 2 (CH3-CH2-CH2Cl, CH3-CHCl-CH3)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X