Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là:

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ở phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn, con non có hình thái, cấu tạo, sinh lý rất khác so với con trưởng thành..

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X