Sinh sản vô tính ở động vật chủ yếu dựa trên các hình thức phân bào nào?

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 04/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sinh sản vô tính ở động vật chủ yếu dựa trên các hình thức phân bào nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sinh sản vô tính ở động vật chủ yếu dựa trên các hình thức phân bào trực phân và nguyên phân. Hay nói cách khác, cơ sở của sinh sản vô tính là nguyên phân (ở sinh vật nhân thực) và trực phân ở sinh vật nhân sơ.

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng. Cơ thể con được hình thành từ một phần cơ thể mẹ (phân đôi, nảy chồi, phân mảnh) hoặc từ tế bào trứng (trinh sản) nhờ nguyên phân. Sinh sản vô tính chủ yếu dựa trên cơ sở nguyên phân để tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể gốc.

Nguyên phân là quá trình phân bào nguyên nhiễm, quá trình tạo ra 2 tế bào có bộ máy di truyền trong tế bào giống với tế bào mẹ ban đầu. Nguyên phân có thể thấy ở các tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai (tế bào sinh tinh và sinh trứng không có khả năng này).

Trực phân là hiện tượng phân chia nhân không thấy xuất hiện thoi phân chia và dẫn đến tạo thành các nhân con với bộ nhiễm sắc thể không đều nhau

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ?

Phân mảnh tạo ra nhiều cá thể con nhất là vì mỗi mảnh của cơ thể mẹ đều có thể hình thành cơ thể con.

Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được ít cá thể nhất từ một cá thể mẹ?

Phân đôi tạo ra ít cá thể con nhất là vì mỗi lần phân đôi của cơ thể mẹ chỉ có thể hình thành 2 cơ thể mới

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở động vật?

Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền không phải là ưu điểm của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính vì vật chất di truyền được tổ hợp lại là các cá thể đời con có kiểu gen và kiểu hình khác nhau và khác bố mẹ nên tính trạng tốt sẽ duy trì không ổn định.

Trường hợp nào sau đây không phải là ứng dụng của sinh sản vô tính?

Chuyển gen từ loài này sang loài khác là ứng dụng của công nghệ gen chứ không phải ứng dụng của sinh sản vô tính.Đáp án cần chọn là: C

Hình thức sinh sản vô tính nào có cả ở động vật đơn bào và đa bào?

Hình thức sinh sản vô tính có cả ở động vật đơn bào và đa bào (giun dẹp) là phân đôi.

Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất ?

Phân đôi: Cơ thể mẹ tự co thắt tạo thành 2 phần giống nhau, mỗi phần sẽ phát triển thành một cá thể.
Sự phân đôi có thể theo chiều dọc, ngang hoặc nhiều chiều.
Bổ sung:
Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

Vì sao sinh sản theo kiểu giao phối tiến hoá hơn sinh sản vô tính?

Sinh sản theo kiểu giao phối (SSHT) tiến hóa hơn sinh sản vô tính là: Vì thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp và có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường.

Ứng dụng của sinh sản vô tính ở động vật là?

Ứng dụng của sinh sản vô tính ở động vật là: nuôi cây mô trong môi trường nhân tạo; ghép cơ quan từ người này sang người khác; nhân bản vô tính ở động vật.; ...

Sinh sản vô tính gồm các kiểu?

Những hình thức sinh sản vô tính:
Phân mảnh và nảy chồi chỉ gặp ở động vật không xương sống
Phân đôi gặp ở sinh vật đơn bào
Trinh sinh gặp ở ong, cá, bò sát..

Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất ?

Phân đôi là đơn giản nhất vì từ 1 tế bào → 2 tế bào

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X