Sau Đổi mới, hoạt động buôn bán của nước ta ngày càng mở rộng theo hướng

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sau Đổi mới, hoạt động buôn bán của nước ta ngày càng mở rộng theo hướng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sau Đổi mới, hoạt động buôn bán của nước ta ngày càng mở rộng theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá thị trường

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X