Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng cách mạng to lớn và đông đảo nhất

07/01/2021 116

Câu Hỏi:
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng cách mạng to lớn và đông đảo nhất của Cách mạng Việt Nam là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng cách mạng to lớn và đông đảo nhất của Cách mạng Việt Nam là nông dân.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X