Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ

07/01/2021 7

Câu Hỏi:
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ đứng số 1 thế giới.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X