Sắt không bị ăn mòn khi cho vào dung dịch nào sau đây?

Xuất bản: 18/05/2023 - Cập nhật: 18/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sắt không bị ăn mòn khi cho vào dung dịch nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sắt không bị ăn mòn khi cho vào dung dịch MgCl2. Fe bị ăn mòn hóa học trong HCl, FeCl3. Fe bị ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa trong CuCl2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X