Sắp xếp thứ tự các bước sau cho đúng trình tự bài làm nghị luận về một sự việc,

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sắp xếp thứ tự các bước sau cho đúng trình tự bài làm nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống1. Tìm hiểu kĩ đề bài2. Sửa chữa bài3. Viết bài4. Phân tích sự việc, hiện tượng5. Tìm ý6. Lập dàn bài

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X