Rewrite sentences without changing the meaning

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Rewrite sentences without changing the meaning

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

cấu trúc chỉ sự bắt buộc: make sb V => sb to made to V
Dịch: Những em học sinh này bị ép học quá nhiều bởi bố mẹ của chúng.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

cấu trúc spend + thời gian + Ving: dành thời gian làm gì
Dịch: Tôi sẽ dành 3 tuần để ở nhà bác.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

cấu trúc for fear that: vì sợ rằng...
Dịch: Tên trộm cắt đường dây điện vì sợ rằng tôi gọi cảnh sát.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

ta thấy cuối câu có từ "next" nên câu chia thời tương lai đơn
Dịch: Em gái tôi sẽ 10 tuổi vào sinh nhật tới.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X