Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua miền lông hút.
Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua miền lông hút
Theo SGK Sinh học 11 trang 7
Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua miền lông hút...
Lông hút tạo ra bề mặt tiếp xúc giữa rễ cây và đất đến hàng chục, thậm chí hàng trăm m2, đảm bảo cho rễ cây hấp thụ nước và các ion khoáng đạt hiệu quả cao nhất.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X